प्रस्तावना

"दिव्यांगांना दिव्यांगत्व हे शाप न वाटता ते वरदान वाटले पाहिजे अशा प्रकारची कामगिरी करण्यासाठी महामंडळ कटिबद्ध आहे. दिव्यांग बांधवानी आपली निराशा झटकून महामंडळाच्या विविध योजनाचा लाभ घ्यावा व "मुकम् करोति वाचालम्, पंगूम् लघयते गिरीम्" ही म्हण प्रत्यक्षात आणून दाखवावी."

फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन ई-व्हेईकल) 

आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ मधील ई-व्हेईकल करिता अर्ज सादर करण्यासाठी दि.०८.०१.२०२४ रोजी सायंकाळी ०५.०० वाजे पर्यंत देण्यात आलेली मुदतवाढ संपुष्टात आली आहे.

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ई-व्हेईकल करिता नव्याने अर्जदार नाव नोंदणी/ ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी दि.०१.०४.२०२४ पासून ऑनलाइन नोंदणी पोर्टल/लिंक सकाळी ११.०० पासून उपलब्ध करून देण्यात येईल.