फोटो गॅलरी

Thum images ADIP शिबीर -चंद्रपूर फोटो, दि. ०३/०३/२०१३
Thum images ADIP शिबीर - नाशिक फोटो, दि. १२/०२/२०१३
Thum images ADIP शिबीर - गडचिरोली फोटो, दि. १३/०१/२०१३
Thum images ADIP शिबीर - वर्धा फोटो, दि. १०/११/२०१२
Thum imagesदिव्यांग व्यक्तीच्या सशक्तीकरणासाठी राज्यस्तरीय परीषद
Thum images महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या., मुंबई. फोटो