महामंडळाच्या कर्ज योजना

महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या मार्फत दिव्यांग कल्याणार्थ राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजना