स्क्रीन रीडर एक्सेस

केंद्र शासनाच्या शासकीय संकेतस्थळांविषयीच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सदर संकेतस्थळ दि. २०-०८-२०११ पासून पुनःरचित करण्यात आले आहे. या संकेतस्थळावरील माहिती वापरासाठी व उपयुक्ततेसाठी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम या अंतर-राष्ट्रीय संस्थेच्या AAस्तराच्या निर्देशांचे अवलंबन करण्यात आले आहे. यामुळे दृष्टीहिन लोकही 'स्क्रीन वाचका' सारख्या साधनाच्या सहाय्याने हे संकेतस्थळ सुलभतेने वापरू शकतात. सदर संकेतस्थळावरील माहिती JAWS, NVDA, SAFA, Supernova and Window-Eyes यांसारख्या स्क्रीन वाचाकांद्वारे वापरता येईल.

विवध 'स्क्रीन वाचकां'ची माहिती खालील रकान्यात दिलेली आहे:

विवध 'स्क्रीन वाचकांविषयी' माहिती

Screen Reader Website Free / Commercial
Screen Access For All (SAFA) http://www.nabdelhi.org/NAB_SAFA.htm (External website that opens in a new window) Free
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org/ (External website that opens in a new window) Free
System Access To Go http://www.satogo.com/ (External website that opens in a new window) Free
Thunder http://www.screenreader.net/index.php?pageid=2 (External website that opens in a new window) Free
WebAnywhere http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.php (External website that opens in a new window) Free
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 (External website that opens in a new window) Commercial
JAWS http://www.freedomscientific.com/jaws-hq.asp (External website that opens in a new window) Commercial
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 (External website that opens in a new window) Commercial
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ (External website that opens in a new window) Commercial